Областният управител свика работна среща за язовир Тракиец
Областният управител свика работна среща за язовир Тракиец / Областна администрация-Хасково

Състоянието на язовир Тракиец след проливните дъждове и снеготопенето и вероятността за нови валежи в близките 15 дни, които могат да повишат обема му – това бе темата на работна среща, организирана от областния управител Добри Беливанов със съдействието на Община Хасково, РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи“. В нея участваха кметовете на населени места по поречието на река Олу дере, , както и представители на институции, ангажирани с проблема.

В момента в язовира има 9 млн. куб.м. свободен обем. При очакваните нови валежи е възможно нивото да достигне преливника. „Преливането на язовир през преливник е нещо нормално и не представлява аварийна ситуация. Нивото на реката ще се повиши, но няма опасност за населението“, обясни пред присъстващите комисар Николай Вълчев, началник на ПБЗН.

Началникът на Метеорологичната служба Спас Александров информира, че само през месец март количеството на валежите в област Хасково е от 110 до 180 л/кв.м, при нормални стойности за този месец от 36 до 50 л/ кв.м. Почвата е преовлажнена, най-вече в повърхностния си слой. Очаква се пролет с валежи, а е възможно такова да е и лятото на тази година, посочи той.

Областният управител свика работна среща за язовир Тракиец
netinfo

От „Напоителни системи“ обясниха, че от септември до преди няколко дни са изпускали по 5.5 куб. м./сек.от яз. „Тракиец“, но поради повреда на едно от съоръженията потокът на изпускане в момента е намален до 3.0 куб.м./сек. Нивото на валежите бе такова, че за близо 200 дни сме изпуснали обем, равен на обема на целия Тракиец или около 100 млн. куб.м. вода, казаха специалистите. Те търсят възможности да се увеличи изпускането, за да има повече свободен обем, който да поеме бъдещите валежи.

 

Областният управител Добри Беливанов разпореди на кметовете да направят всичко възможно за почистването на речните корита в населените места. Дадени бяха указания да наблюдават нивото на реките при евентуални валежи и веднага да сигнализират при повишаване. Зам. кметът на Община Хасково Димитър Тонев информира присъстващите за набелязаните приоритети от общината за дългосрочно справяне с проблема – почистване на речното корито на Олу дере, ремонт на дигите, както и на изпускателните съоръжения на язовир Тракиец.