/ Областна администрация, Хасково
Областната администрация в Хасково приключи работата по изготвянето на План за новообразуваните имоти в жилищен район „Каменец”,  „Кенана”, „Куба 1”, „Изгрев”, „Орфей” и местността „Халилово юг”. Един почти 20-годишен проблем вече е разрешен и собствениците на земи и ползвателите на терени могат  да предприемат действия по процедурата за възстановяване на земите. Това съобщи на пресконференция областният управител Станислав Дечев. Той обясни, че става въпрос за връщането на земеделските земи на собствениците в териториите по Параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Това е един дългогодишен проблем, който е отнел немалко усилия през годините на експерти и институции. Сега комисия на Областна администрация-Хасково, оглавявана от заместник-областния управител Стефка Здравкова и експерта инж. Венета Вълканова, успя да приключи този сложен процес, подчерта  Дечев.

През 1996 г. е възложено изготвянето на Помощни планове за новообразувани имоти. Направен е план през 2000 г., но към него не са нанесени новообразуваните. Така процесът спира, после влиза в сила кадастралната карта на Хасково и собствениците чакат почти 20 години, разказа той. Днес вече можем да кажем и на ползвателите на земи по Параграф 4, и на собствениците на земи, че приключи одобряването на Помощните планове за новообразуваните имоти. Това беше голямата крачка. Ние я направихме, подчерта Станислав Дечев.

Общата площ на имотите по Параграф 4 в Хасково е 2 223 декара. 1 118 са ползвателите,  409 старите собственици, които очакват да им бъде възстановена собствеността. Общо 780 декара от тези площи са земеделските земи, раздадени на ползватели с постановление от преди 1990 година. Работата по тези казуси няма давност, така че сега при наличие на документи, собствениците могат да предявят претенциите си, увери хасковският областен управител.