НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит
НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит / netinfo

И тази година НАП връща надвнесени данъци на млади семейства с ипотечен кредит, напомнят от офиса в Хасково. Възможността, която приходната агенция дава на семействата, взели банков заем, за да купят жилище, е да намалят данъчната си основа с лихвените плащания, направени през годината. Условията са към годишната данъчна декларация на единия от семейството да се приложат документ от банката, отпуснала кредита, в който са описани лихвените плащания, направени през годината; както и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намаляването на данъка.

При изчисляване на облекчението, се намалява данъчната основа в годишната декларация, т.е. сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимия данък.

От офиса на НАП в Хасково уточняват, младите семейства, които кандидатстват за възстановя не на надвнесен данък, трябва:

да имат граждански брак, сключен към края на годината, за която се ползва облекчението;

поне единият от двамата да не е навършил 35 години към датата на подписване на договора за кредит;

ипотекираното жилище да е единствено за тях през данъчната година.

Облекчение може да се ползва, ако семейството притежава други имоти, които не са жилище - например ниви, гори и др.

Годишната данъчна декларация, с приложените към нея документи за ползване на облекчение заради ипотечен кредит, следва да е подадена в офиса на НАП по постоянен адрес на лицето в срок - 30 април.