/ КРИБ-Хасково
Лекции в ПГМЕ „Стойчо и Кица Марчеви“ и ПГССАТ „Н.Й. Вапцаров“ в Хасково и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Димитровград изнесоха преподаватели от Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Лекции за ученици
КРИБ-Хасково

Инициативата е част от планираните в подписания по-рано през годината Меморандум за сътрудничество и партньорство между 7 ръководствата на големи фирми в областта и 3 учебни заведения, припомни председателят на КРИБ-Хасково Стефан Димитров, който бе и инициатор на споразумението.

Езиковата в Димитровград с "Поетичен автограф"

То цели подобряване на професионалното ориентиране и популяризиране на професиите сред младите хора, както и повишаване на качеството и конкурентоспособността на професионалното обучение в областта на техническите специалности.

Лекции за ученици
КРИБ-Хасково

Лекции представиха проф. Албена Стоянова и доц. Венелина Попова от Технологичния факултет на УХТ, които запознаха учениците с базата на университета, със специалностите, които могат да се изучават и тяхното приложение в индустрията.