/ iStock/Getty Images
Да бъде отменен текстът на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, с който се регламентира месечна такса от 25 лева за настаняване в ученическо общежитие.

Това предлага в своя докладна за следващата сесия на Общинския съвет кметът Станислав Дечев. Документът с проекта е публикуван на сайта на Общинския съвет.

Според изложените мотиви, през последните години е трайна тенденцията за намаляване броя на учениците в Хасково и съответно на тези от други населени места, които ползват общежитие. Така например през 2019 г. общият им брой е бил 567, през 2020 г. - 542, а през 2021 г. - 486. Тези процеси водят до неблагоприятни последици, както за образователната система в Хасково, така и за местната икономика, се отбелязва в документа.

До края на месец ноември 2021 г. от тази такса са били събрани 33 223 лв, а за цялата година прогнозните постъпления са около 36 243 лв. Липсата на тези приходи от предоставяне на услугата ще бъде поета от други общински приходи. Такива биха могли да бъдат увеличените приходи от продажба и отдаване под наем на общински имоти, пише още в докладната.
БТА