кметство
кметство / Дарик радио, Архив
Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проекта на община Хасково за  благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда, информират от администрацията. Писмото е подписано от заместник-министър Валентина Върбева. 3 713 660 лева е предоставената безвъзмездна финансова помощ. Средствата са по ОП „Региони в растеж“. По проекта ще бъдат благоустроени две зони на междублокови пространства в квартал  „Орфей“, зона в квартал „Бадема“, така също пространството между улиците „Тутракан”, „Булаир”, „Одрин” и  ”Иван Асен”, както и детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“.
Община Хасково вече обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за ремонтните дейности. Фирмите могат да подават офертите си в 37-дневен срок. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции.

Хасково, проект
Община Хасково

Първата е за зоната в кв. “Бадема“, където се предвижда  реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 34, изграждане на алейна мрежа, функционално обогатяване на парковата среда, допълване на растителността, както и преасфалтиране на обслужващите улици и паркинги. Запазва се детският кът южно от бл.14. Ще бъдат ремонтирани всички тротоари, като се предвиждат различни кътове за отдих с пейки и беседки. Детски кът за игра ще има в пространството западно от блок 34. В този район ще бъде изграден и спортен комплекс с фитнес уреди, висилка и тенис на маса. Тенис маси ще има и между блоковете 6 и 14, а игрище за минифутбол с изкуствена трева- от северната страна на блок 12.То ще е оградено с 6- метрова мрежа. Мултфункционално игрище с кошове за баскетбол и бадминтон е предвидено северозапазно от блок 10, като също ще бъде оградено с мрежа.  

Хасково, Бадема
Община Хасково

Втората обособена позиция е за ремонти в кв. “Орфей“. По проекта ще се блогоустрои пространството между блоковете 28, 33 и 32. Освен че ще бъдат ремонтирани паркинги, тротоари, улици и алеи, са предвидени кътове за отдих с пейки, детска площадка източно от блок 29, както и 50 на сто от съоръженията да могат да се ползват от деца с увреждания. Северно от бл.29 ще е разположен кът за тихи игри с маси с пейки, сенници и каучукова настилка за игра на „Дама”.

Хасково, Орфей
Община Хасково

Игрище  за минифутбол е планирано южно от бл.32 с настилка от изкуствена трева, оградено с 6-метрова мрежа. Северно от него ще са разположени трибуни за зрители, а от запад- пейки. Предвидено е изграждане на системи за осветление и поливни за зелените площи.  Втората зона в квартал „Орфей“ е в пространството между блок 30 и блок 34. Всички обслужващи улици и алеи ще бъдат преасфалтирани, атротоарите ще бъдат ремонтирани. Предвидени са различни кътове за отдих, площадка за игра източно от блок 30. В пространството западно от блок 32 ще има площадка за спорт на открито с висилка и тенис маса. Северозападно от подлеза на бул. „Левски“ ще бъде разположена беседка и кътове с пейки.

Хасково, Център
Община Хасково

Третата обособена позиция е за благоустрояване на пространството между улиците „Тутракан”, „Булаир”, „Одрин” и южно от ул.”Иван Асен”. Там също ще бъдат ремонтирани и създанени нови паркинги за автомобили, ще бъдат реконструирани тротоарите. Планирани са кътове за отдих с пейки перголи и беседки. Детска площадка ще има до улица „Одрин“ западно от подземен гараж, като също е планиран фитнес на открито с шест уреда  и две тенис маси.

Изцяло ремонтирана ще е детската площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“ , като ще е изолирана със зелени площи заради близостта на улицата. Съоръженията са предвидени така, че да могат да се използват и от деца с увреждания. Проектирани са два вертикални занимателни панела и масичка за игра с пясък. Ще се монтира и сенник тип „Цвете”.Теренът на площадката е в близост до обслужваща блоковете улица и паркинг и се предвижда монтирането на предпазна ограда със самозатварящи се врати на двата входа.