2,8 млн. лв. събра НАП от просрочени данъци и осигуровки
2,8 млн. лв. събра НАП от просрочени данъци и осигуровки / DarikNews

2 809 667 лева просрочени данъци и осигуровки събраха публичните изпълнители на НАП в област Хасково за първото полугодие на годината. По-голямата част от сумата - над 1 673 000 лева е събрана в резултат на изпратените тази година близо 700 покани за доброволно издължаване. Останалите средства са внесени в бюджета след използване на различни законови мерки за принудително събиране като запор на банкови сметки и работни заплати, и обезпечаване на движимо и недвижимо имущество.

Междувременно Националната агенция за приходите напомни по телефона на 1 700 души от страната за неплатени глоби към различни институции. В списъка са стари задължения към КАТ, ДАИ, РИОКОЗ, Инспекцията по труда, Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" и други служби, които налагат санкции. Само за първите 2 дни от кампанията, трима жители на областта, всеки от които с неплатени глоби малко над 1 000 лева, позвъниха на публичните изпълнители в Хасково, за да уредят задълженията си.

При обаждането от НАП гражданите получават информация за вида и размера на неплатените глоби, начина на плащане и банковите сметки, на които трябва да се направи плащането. В случай на временни финансови затруднения, служителите съветват как задължението може да се разсрочи. След напомнянето от НАП, гражданите имат 14 дни да платят доброволно глобите си или да договорят плащане на части. Ако глобата не бъде платена, се пристъпва към принудителните мерки за събиране на задължения.