120 обучени по проект на Неохим за над 50 000 лв.
120 обучени по проект на Неохим за над 50 000 лв. / DarikNews, Архив

120 обучени работници и служители по проект „Обучението през целия живот- гаранция за успешна професионална реализация” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” отчете „Неохим” днес. 50 672.40 лв. е общата стойност на проекта, като безвъзмездната помощ от програмата е в размер на 35 470.68 лв., а собственият финансов принос на дружеството- 15 201.72 лв.

 

В рамките на предвидените 12 месеца 20 служители  са обучени по част от професия по ІІ квалификационна степен „Монтьор на подемно-транспортна техника”, 10 по І квалификационна степен „Заварчик”, 10 по ІІ квалификационна степен „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, 10 също ІІ квалификационна степен „Монтьор на подемно-транспортна техника” и най-много- 60, по ключова компетентност „Развитие на знанията и уменията на наставници за учене, обучение и мотивиране на работници и служители”. Своеобразният отчет представи ръководителят на проекта Кристина Иванова, която благодари на всички участници в него. Той приключва на 30 януари тази година.

Целите му са постигнати на 100 процента- подобряване на професионалните компетенции на работниците и служителите в дружеството, на професионалната квалификация и преквалификация и развиване на професионалните им качества по ключови компетентности, посочи Кристина Иванова.