1000 лв. депозит за разлепването на предизборни агитационни материали
1000 лв. депозит за разлепването на предизборни агитационни материали / Sofia Photo Agency

Безлихвен депозит от 1000 лева трябва да внесат в община Хасково, преди поставянето на агитационните материали, партиите, коалициите и инициативните комитети,регистрирани за участие в парламентарните избори. Това нарежда със своя заповед кметът Георги Иванов.

Определени са и местата където участниците в изборната битка могат да поставят рекламните си материали. Това са -  сгради и огради  след предварително разрешение от страна на собственика или управителя на имота. На специално изготвени и поставени дървени табла от Общинска администрация, чието местонахождение е посочено в Приложение 1 на настоящата заповед и е неразделна част от нея. Агитационни материали, могат да се поставят и във вид на транспаранти над пешеходните улици, на места съгласувани с дирекция"Устройство на територията". 

А местата, на които е забранена разлепването на предизборни агитационни материали са - автобусните спирки, сгради на представителни държавни и общински институции както следва: Областна администрация, Данъчна администрация, Общинска администрация, кметства и наместничества по населени места, училища, детски градини, детски ясли и др.,сгради обявени за архитектурни паметници и паметници на културата и всякакъв вид дървета и едноразмерна растителност. Забранява се и използването на превозни средства от държавния и общински транспорт за предизборна агитация, както и предизборни надписи със спрей върху посочените в предходните точки обекти. Забранява се и унищожаването на предизборни материали до края на изборния ден. Поставените агитационни материали партиите трябва да премахнат в срок от три дни след датата на произвеждане на изборите. При неспазване на този срок депозитът от 1000 лева се задържа.

Нарушителите на настоящата заповед ще бъдат санкционирани, а контрола по изпълнението й се възлага на Секретаря на Община Хасково, началника на полицейското управление и на Общинска полиция.