Започва изплащане на обезщетения на засегнатите от строителството на  обхода на  Поповци
Започва изплащане на обезщетения на засегнатите от строителството на обхода на Поповци / Dariknews.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че започва да изплаща обезщетения на собствениците на имоти, засегнати от строителството на обхода на село Поповци. Това ще става по сметките на правоимащите, след представяне в деловодството на Областната администрация на документи, доказващи правото им на собственост. Те са молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, нотариално заверено копие от документ за собственост, актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал, споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или пълномощно за получаване на цялата сума от някой от тях - нотариално заверени (при необходимост).

След изтичане на законоустановения тримесечен срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал.1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на Област Габрово, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.