Община Дряново
Община Дряново / Дряново - Община за пример
На 12 ноември, понеделник, от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Дряново ще се проведе закрито заседание на Общинския съвет, свикано от председателя Георги Казаков. То е във връзка с решение на Председателския съвет, взет опреди месец. 

Предсрочно прекратиха правомощията на председателя на Общинския съвет в Дряново и избраха нов - Георги Казаков

По време на закритото заседание ще бъдат поставени въпроси и и изложени проблеми, свързани с обществения ред и сигурност на територията на Община Дряново.