/ Три габровски фирми посрещнаха участници в Европейски ден на индустрията
Европейски ден на индустрията-Габрово 2019 започна днес с отворени врати в три габровски фирми. Студенти и преподаватели от Техническия университет, представители на София Тех Парк,Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Министерство на образованието и науката), дирекция „Централно координационно звено“ (Министерски съвет) и неправителствени организации посетиха три габровски фирми.

Местният капитал трябва да се реинвестира в местни иновации

Посетителите се запознаха с работата и начина на управление на фирмите, техните успехи, проблеми и нужди. Видяха прякото производство - от конструирането до крайния продукт, интересуваха се от образованието на служителите, възможностите за стажове и работа, различните машини, иновации, разработени от самите предприятия, инвестициите, които са направили, проблемите, които са срещнали.