Равнището на безработицата в региона е 3,56%

работа безработица
работа безработица / netinfo
Заместник-областният управител Мария Пенева, представители на синдикалните и работодателските организации, на дирекция „Бюро по труда“  и началникът на отдел „Статистически изследвания“ – Габрово обсъждаха състоянието на труда в габровска област. Това стана по време на заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество, в дневния ред на което беше включена още информация за наетите лица и средната брутна работна заплата в областта за първо и второ тримесечие на 2018-та, население и демографски процеси за 2017-та година. Работодателските организации коментираха нуждите за бизнеса на пазара на труда за изминалото полугодие на 2018-та.

2370 безработни в област Габрово през 2017 година

Забелязва се снижаване на официалната безработица през последните няколко години. Равнището на безработицата в района обслужван от ДБТ - Габрово към края на м. юни 2018 г. е 3,56% (1 930 безработни лица), което е с 0,81 % по-ниско в сравнение с равнището на безработицата към 31.12.2017 г., когато същото е било 4,37%. Членовете на областния съвет коментираха различни фактори, които влияят върху тази тенденция, както и отчетоха, че пазарът на труда продължава да се характеризира с редица тежки структурни проблеми по отношение на уязвимите групи.

Освен несъответствието на квалификацията на работната сила с изискваната на бизнеса като изключително тревожна тенденция се налага увеличаващия брой на загубилите или въобще не придобили трудови навици лица, десоциализираните, демотивираните, хората с функционална неграмотност. Дадени бяха различни примери в това направление за това как хора записали се в различни курсове за квалификация, категорично отказват да работят след това и дори не полагат минимални усилия, за да придобият нужните умения. Въпреки това от работодателските организации са категорични, че както всяко правило има изключение, така и при тази тенденция има положително примери. „Преодоляването на предизвикателствата, които са видими за всички изискват обединените усилия на държава, общини, работодатели и работодателски организации, представителни синдикални организации и работнически сдружения.“ – смятат членовете на съвета.

Безработицата в Габрово продължава да намалява

Като един от добрите примери за това е Програмата за кариерно ориентиране за ученици, която започна да се реализира от 2017-та година. Тя обединява различни институции и направления, а от настоящата учебна година разширява обхавата си като включва и учениците от 6 и 7 клас. Целта е младите хора от област Габрово, към които всички са отправили поглед с надежда, да разкрият потенциала на  региона.

Членовете на съвета  взеха решение всеки от тях да предложи мерки, които да бъдат изпълнявани, така че комплексните усилия на различни институции да доведат до положителен резултат в справянето с негативните тенденции.