/ ThinkStock/Getty Images

„Пушенето и ти” е мотото на кампанията под което ще премине тази година кампанията в период 13 ноември - 30 ноември - Международен ден без тютюнопушене. По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември.

На този ден, Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Основната цел на кампанията е да се обърне внимание на бившите пушачи и чрез успеха им да се окуражат настоящите пушачи, че те също могат да се откажат от зависимостта си към тютюна, като последват примера на бившите пушачи.

В България 37,4% от населението на възраст над 20 г. са активни пушачи, а тютюнопушенето като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

Във връзка с нарастващата обществена тревога относно употребата от малолетни и непълнолетни лица на наргилета и изделия за пушене, различни от тютюневите, наличните научни доказателства относно здравните рискове и последиците за здравето на пушещите наргиле и предвид обстоятелството, че опазването на общественото здраве, и в частност – детското здравеопазване е един от основните приоритети, залегнали в Националната здравна стратегия 2014-2020 г. и в Програмата за управление на Правителството в периода 2017-2021 г., Министерство на здравеопазването като компетентен орган прилага политики в тази област.

Във връзка с гореизложеното тази година кампанията на регионално ниво ще стартира на 13 ноември  и ще продължи до 30 ноември, като експерти от РЗИ Габрово ще представят в училищата презентация на тема: Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето.

Информационни дейности ще бъдат насочени и към по-широк кръг от хора, като мероприятията включват участието на различни възрастови и целеви групи на територията на Област Габрово.

Разкритият в РЗИ-Габрово кабинет за отказ от тютюнопушене обявява на 24 ноември Ден на отворените врати: от 14.30 часа до 16.30 часа на всички желаещи ще бъде  направено  изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта, също така консултация за ефективни стъпки с борбата с лошия навик и психологична подкрепа на борещите се с тази зависимост.

На територията на Област Габрово ще бъдат раздавани здравно-образователни материали, като част от кампанията по повод Международния ден без тютюнопушене.