Кастинг за гиздави лазарки
Кастинг за гиздави лазарки / Музей Етър
Кастингът за гиздави лазарки днес приключи! През следващите дни предстоят обученията, които се провеждат от екипа „Етър”-а в Тера мол – Габрово. Участничките в инициативата „Училище за лазарките” ще пресъздават обичая. Публиката може да ги гледа на Лазаровден и в музея, и в мол-а.

На 8 април е първата репетиция. Уредник от музея вече е подготвила лекция за празника, която представя спецификите в отделните райони на страната. Бъдещите лазарки ще получат повече информация отколкото могат да намерят в интернет.
 
Празникът се отбелязва на осмия ден преди Великден и е един от най-красивите пролетни празници, посветен на любовта и плодородието. Според народната традиция празникът, наричан още „Лазар“, „Лазарица“ или „Лазарова събота“ е денят, в който момите, след като лазаруват, могат публично да се момеят, да се гиздят, да се задомяват. Старите вярвания казват, че „ нелазарувала мома не е мома“, че „мома, ако не е била на Лазар не може да се задоми“, затова на такива моми се гледало с пренебрежение и присмех.

музей Етър
Кастинг за гиздави лазарки

Лазарките са момичета от 10 до 16 години, разделени по групи с еднакъв възрастов състав. „Бъдещите“ моми започват да се готвят за участието си в обреда още „среди пости”, като се събират, за да разучават и да си припомнят лазарските песни и танци.