/ iStock/Getty Images
Промяната влиза в сила от 10 януари
Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците и по предложение на кметски наместник село Лесичарка, ВиК-Габрово променя режима на водоподаване в селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци и махала Поповци, както следва:

Повече от 17 млн. куб. м. е водата в яз. „Христо Смирненски“

Вода се подава вечер от 18:00 часа до 22:00 часа.
Промяната влиза в сила от 10 януари.

Кметът Таня Христова: Градът не е застрашен от режим на водата

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.