Приключва работата по проект Selernetz Обучение на възрастни хора в мрежи в Европа
Приключва работата по проект Selernetz Обучение на възрастни хора в мрежи в Европа / Дарик Габрово

 

Приключва работата по Проект "Selernetz Обучение на възрастни хора в мрежи в Европа", съобщи доц. Цветелина Ганкова от Технически университет- Габрово. Разработката е по програма "Грюндвиг" и ще продължи до 30 септември. Проектът се реализира съвместно с  асоциирания партньор "Сдружение на лица с онкологични заболявания и приятели".

Разработката се осъществява в продължение на две години, а началото бе поставено на 1 октомври 2008 г. Selernetz Обучение на възрастни хора в мрежи в Европа е европейски проект, в който възрастни хора се обучават чрез включването им в социални общности (мрежи) и активно участие в процеса на обучение.

Изследователски консорциум от Австрия, България, Германия, Гърция и Румъния анализира ежедневното поведение на целевата група и представя тестван в практиката модел с различни приложения.

Selernetz показва как посредством създаването на социални общности несвикнали с обучение и образование възрастни хора се включват в процес на учене и образоване. Целевата група е подкрепяна в процеса на усвояване на компетенции на учене и действие и стимулирана да взема участие в обществения живот и да съдейства активно за реализиране на социалните промени.