/ iStock/Getty Images
Приемат документи за механизъм за лична помощ.

80 000 лв. за подпомагане на нуждаещи се от Хосписа грижа в бюджета за 2020 г.

Общината съобщава на лицата, желаещи да се включат от 1 февруари в механизма за личната помощ, че заявленията и придружаващите ги документи се приемат в Община Габрово, в Центъра за услуги и информация на гражданите, до 23 януари, включително.