Предаванията Габрово - град с минало, град с бъдеще ще бъдат представени отново пред обществеността
Предаванията Габрово - град с минало, град с бъдеще ще бъдат представени отново пред обществеността / Култура ON-AIR

"Габрово - град с минало, град с бъдеще" - една от успешните инициативи, реализирани чрез финансовата подкрепа на програма Култура на Община Габрово през 2015 година, ще бъде представена отново пред широката общественост на 5 януари от 14:00 часа в Ритуалната зала.

"Габрово - град с минало, град с бъдеще" е идея на екипа на фондация "Граждански форум", чиято цел бе чрез радио и видео предавания да се популяризират историческите и съвременните постижения на местната общност.

Чрез онлайн платформата Култура ON-AIR, която бе създадена със средства на програма Култура на Община Габрово през 2014 г., бяха популяризирани малко известни факти от архивите на Регионален исторически музей, Музей Дом на хумора и сатирата, Държавен Архив Габрово, АЕК "Етър", Драматичен театър "Рачо Стоянов", Регионална библиотека "Априлов - Палаузов".

Представянето на "Габрово - град с минало, град с бъдеще" ще бъде част от по-голяма инициатива на екипът, който управлява програма Култура на Община Габрово.

Освен чрез онлайн платформата Култура ON-AIR, инициативата "Габрово - град с минало, град с бъдеще" беше широко популяризирана в DarikNews.bg и вестник "100 вести".

С всички предавания, реализирани чрез "Габрово - град с минало, град бъдеще" може да се запознаете тук.

Още по темата:

На 5 януари от 14:00 часа пред широката общественост ще бъдат показани резултатите от 11-те реализирани проекта в рамките на Програма Култура 2015-та г. Събитието е организирано в отговор на поетите от страна на Община Габрово ангажименти за пълна прозрачност, мониторинг и контрол на разходваните средства по програмата.

Всяка организация, спечелила съфинансиране по Програма Култура и реализирала свой проект през 2015- та година, ще разполага с до 3 минути, за да представи постигнатите резултати от проекта си, както и своите виждания за устойчивост, доразвиване и разрастване на идеите, осъществени чрез конкретните реализирани дейности.

Освен презентации на организациите и техните проекти, в срещата е предвидено още обсъждане на предложения за промени в Правилника за съфинансиране на проекти по Програма Култура, обсъждане на предложение за приоритети на Програма Култура 2016 и обсъждане на процедура за създаване на Обществено-експертен съвет по култура - консултативен орган към кмета на община Габрово (чл. 18, ал. 3 на Закона за закрила и развитие на културата).

Предложенията за промени в правилника на Програма Култура може да видите тук. Всички заинтересовани от темите на срещата са поканени да присъстват на 5 януари от 14:00 часа в Ритуалана зала на Община Габрово.