Красотата на габровската сокайна шевица
Красотата на габровската сокайна шевица / Регионален исторически музей Габрово
В изложбата „Красотата на габровската сокайна шевица” могат да бъдат видени сокайни шевици с различна техника на изработване – тъкани, писани и ажурни.

Росен Йосифов, главен уредник в РИМ-Габрово, обясни, че сокайните шевици са текстилните части на сокая – украшение за глава, което има и метални, и дървени части. Текстилните части са най-творчески. Сокайните шевици са израз и на духовния свят на габровката, която ги прави. Всяка мома влага в тях творчески елемент.

Вижте изложбата „Красотата на габровската сокайна шевица“

сокай
Регионален исторически музей Габрово

„Те се оказват едно локално културно явление за района на Централна Стара планина и района на Македония, но македонските шевици ярко се отличават от тукашните. Ние сме решили да ги представим на широката публика чрез тази изложба. Уверени сме, че представянето им ще популяризира местното културно наследство, което до голяма степен е непознато, тъй като органичните материи много рядко се показват във временните и постоянни експозиции.”

Сокайните шевици представляват интерес за научната общност отдавна. Евгения Лепавцова, която работи в първите десетилетия на миналия век, посочва наличието на жалейни сокаи, но това не се потвърждава от други изследователи. Няма запазени и във фондовете на музеите.

Сокай
Регионален исторически музей Габрово

Изложба е част от проект „Красотата на габровската сокайна шевица“, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово, с бенефициент Регионален исторически музей-Габрово и партньори ЕМО „Етър“ и МАИР „Боженци.