Издават разрешителни за паша в НП "Централен Балкан"

Разрешителни за паша в НП "Централен Балкан"
Разрешителни за паша в НП "Централен Балкан" / DarikNews.bg
Издаването на разрешителни за паша в НП "Централен Балкан" за периода 1 май - 15 ноември 2017 г. започна, съобщават от администрацията на защитената територия. Заповедите, разрешаващи ползването през предстоящия сезон от ползватели с действащ агро-екологичен ангажимент и традиционно ползващи пасищата в Парка, могат да бъдат намерени тук.

Вече са определени и датите за провеждане на процедурите по случайно разпределение на свободните площи. На 21 април ще се състои разпределението на свободните площи в северните паркови участъци, а на 24 април - в южните. Допълнителна информация за останалите свободни площи след първите етапи на разпределение, както и за мястото и часа на провеждана на процедурата по случайно разпределение, ще бъде публикувана на сайта на Парковата дирекция и в местните паркови офиси.