Игротека за учениците в СОУ Отец Паисий
Игротека за учениците в СОУ Отец Паисий / netinfo

Игротека за учениците от първи до четвърти клас бе открита в Средно общообразователно училище „Отец Паисий“ - Габрово.

Игротеката ще се използва от учениците, включени в целодневно обучение. В часовете по организиран отдих и спорт и занимания по интереси децата ще имат възможност да опознават света чрез игри и забавления.

Игротека за учениците в СОУ "Отец Паисий"
netinfo

Създаването на игротеката е една от дейностите по превръщане на училището в желано място за учениците.

Игротеката е обзаведена по проект BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", в който училището е включено.

Игротека за учениците в СОУ "Отец Паисий"
netinfo