/ ThinkStock/Getty Images
Автомобил, две каруци, 6 кубически метра дърва за огрев и други 1.6 кубически метра обла дървесина са конфискували служители на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения през седмицата от 28 януари до 3 февруари. 

Системен нарушител хванат в момент на незаконна сеч край габровско село

Джипът бил натоварен с кубик и половина незаконни дърва. В двете каруци били транспортирани общо 1.6 куб. м. дърва без превозен билет и контролна горска марка. В обхвата на ДГС „Болярка“ – В. Търново са конфискувани и два моторни триона на нарушители. 

18 каруци с незаконно изсечени дърва са задържани през септември

През едноседмичния период горските служители на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са разкрили извършителите на 36 нарушения на Закона за горите. На виновниците са съставени актове, като те са придвижени по надлежния ред за налагането на наказания. Констатирани са и други 6 нарушения, които към момента са с неизвестен извършител. Дървесината, която е била обект на посегателство по разкритите и неразкрити деяния е с общ обем от 33.46 куб.м.

Незаконна сеч в държавни и манастирски гори край Дряново

767 са проверките, извършени в рамките на дейностите по опазване на горските територии. Служителите на СЦДП и териториалните му поделения са проверили общо 208 обекти за дърводобив, 285 превозни средства, 150 ловци и 124 други физически лица.