Конфискувани каруци
Конфискувани каруци / DarikNews.bg
75 нарушения по Закона за горите са разкрили през септември служители на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Разкрит е и извършителят на нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча. За всички случаи са съставени актове. 

Други 16 нарушения са били констатирани през месеца, но към момента са с неизвестен извършител. През периода, 48,49 кубически метра дървесина са били обект на неправомерно посегателство в горските територии на петте области.

18 каруци на нарушители са били задържани през септември. Заради нерегламентирана дейност са отнети три МПС и девет моторни триона. 3383 са извършените през септември проверки в горите, стопанисвани от Северноцентралното държавно предприятие. В това число са инспекции на 782 обекта за дърводобив и 842 превозни средства. Проверени са също 1441 ловци и 318 други физически лица.