Форум за конкурентноспособността в Севлиево
Форум за конкурентноспособността в Севлиево / netinfo

Форум „Конкурентноспособно териториално развитие" организира днес Община Севлиево. Инициативата е във връзка с реализирането на проекта за създаване на местна инициативна група и подготовката на местна стратегия за развитие общината. По време на форума ще бъде представен и обсъден профила на територията и ще се планират задачите, свързани с разработването на стратегия за местно развитие.

Участие могат да вземат представители на местната власт, читалищни и училищни настоятелства, екологични и природозащитни организации, ловни дружинки, ловно - рибарски съюз, музеи, младежки групи и организации, фирми в областта на животновъдство, земеделие, пчеларство, дърводобив и дърво преработка, преработка и търговия с млечни, зърнени и други селскостопански продукти, туризъм, спорт , отдих и др.

Форумът ще започне в 14.00 ч в Дома на културата"Мара Белчева".