Единодушно решение за присъединяване на община Севлиево към Асоциацията по ВиК
Единодушно решение за присъединяване на община Севлиево към Асоциацията по ВиК / Областен управител-Габрово

Областният управител Николай Сираков свика извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Габрово.

„Решението, което ще се вземе днес е изключително важно, за да се продължат процедурите, които следват с изработване на прединвестиционни проучвания", коментира областният управител с кметовете на общините.

В дневния ред на заседанието бе включена единствена точка за присъединяването на община Севлиево към Асоциацията. Единодушно се прие решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Габрово, чрез присъединяване на община Севлиево.

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето ВиК услуги на потребителите на община Севлиево от „ВиК" ООД - Габрово, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор - „Бяла" ЕООД, Севлиево.