До 5 000 лв. от местната хазна за облагородяване на пространствата около блоковете
До 5 000 лв. от местната хазна за облагородяване на пространствата около блоковете / Община Габрово

Стартира инициативата на Община Габрово под мотото „Да превърнем сивото в зелено”. В рамките на проявата ще бъдат финансирани благоустройствени мероприятия по реда на публично-частните партньорства във всички населени места в общината.

Програмата е насочена основно към осъществяване на дейности по благоустрояване на обекти – общинска собственост, като ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и дейности по облагородяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи.

Приканват се гражданите или граждански сдружения, юридически лица и неправителствени организации активно да участват в подобряването на средата за обитаване и да опазват изграденото с техни усилия и участие.

От Общината призоваха габровци да се включат в пролетното почистване

Целта на проекта е да бъде почистена и обновена зелената площ и пешеходните алеи; да бъдат монтирани пейки и кошчета за отпадъци; да бъдат приведени в приветлив вид тревните площи, храстовата и дървесна растителност; да се превърне зеленото пространство в междублоковите терени в красив кът за игра на най-малките, в привлекателно място за младите хора в района, в любим кът за отдих на хората от околните жилищни блокове.

Ползите от участие в програмата са прилагане на устойчив модел на публично-частно партньорство между Общината и физически и юридически лица за дейности по благоустрояване, формиране на механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства - общинска собственост, насърчаване и ангажиране на  гражданското участие в процесите по облагородяване на пространствата пред жилищните блокове и превръщането им в уютно и привлекателно място за живеене.

Основните дейности, които живеещите в съответните райони могат да реализират, са бетониране на площадки пред блоковете, подмяна на  тротоарни настилки,  насипване и подравняване на терени, затревяване на площи, монтиране на декоративни огради, беседки, пейки и маси, кошчета за отпадъци, които ще подобрят естетичния вид на междублокови пространства, зони за детски игри и отдих, спортни площадки и зелени площи около жилищните сгради.

Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмездния труд на кандидатстващите граждани и сдружения, като идеята е да се развие система на доброволчеството. Общинската администрация ще осигури и достави необходимите  строителни материали за благоустрояване, градинско обзавеждане - пейки, материали за беседки и други за планираните подобрения и оформяне на зони за отдих.

Общата стойност на проекта не трябва да надхвърля 5 хиляди лв., като средствата за финансиране на доставките /до 75% от общата стойност/ ще бъдат осигурени от бюджета на Община Габрово. Гражданите /местна общност, етажна собственост/ участват с не по-малко от 25%  под формата на доброволен труд.

От съществено значение, за да бъде одобрен проектът за облагородяване на междублоково пространство, градинка или кът за отдих, е живущите в околните сгради да поемат ангажимент, че ще ги пазят и ще се грижат за тях поне 3 години напред. Проекти на граждани ще се приемат до  30 май.

За всеки жител на община Габрово, който има идея или предложение за облагородяване на междублоковите пространства и тревните площи, за ограничаване на вандализма и насърчаване на общественото съзнание, за да се постигне по-добра жизнена среда,   вратите на  Община Габрово са широко отворени. На разположение на гражданите и гражданските сдружения е екип от добре подготвени и компетентни специалисти, готови да съдействат с необходимите съвети и техническа помощ.

Надяваме се, че всички габровци и представители на етажни собствености са активни и отговорни и ще се включат в инициативата. Формуляр за участие може да изтеглите от тук.

Повече информация може да прочетете в информационната брошура „Да превърнем сивото в зелено”, която ще намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово или може да видите тук.