Четвъртият конгрес на НДСВ в Габрово
Четвъртият конгрес на НДСВ в Габрово / netinfo
Софийският градски съд свиква Четвърти редовен конгрес на НДСВ, който ще се проведе на 18 октомври 2008 г. в Габрово, в спортната зала „Орловец” от 11 часа. Магистратите постановиха определението за свикването нафорума на основание подписка-молба от една десета от членовете на партията, която е уважена от съда.

Дневният ред на конгреса ще включва приемане на отчетен доклад за дейността на политическата партия НДВС, промени в Устава на партията, промяна на името на ПП на НДСВ, избор на ръководни органи и приемане на предизборен манифест.В определението на съда се утвърждава редът за провеждане на първични избори, норма на представителство както и графикът за провеждане на събрания за първични избори. Определението на съда не подлежи на обжалване.