/ Община Габрово
На 16 и 17 деквмри, от 14:00 до 19:00 часа, в Terra Mall Габрово, за пореден път ще се проведе Коледен благотворителен базар.

Голям коледен концерт в Габрово

Базарът ще предлагас изделия, изработени от потребителите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за стари хора, Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства и Център за обществена подкрепа SOS Детски селища.

Коледна работилница за деца и родители

Набраните средства ще бъдат използвани за терапия, лечение и подобряване условията на живот на деца и лица в неравностойно положение.