/ ThinkStock/Getty Images

Във връзка с постъпили запитвания относно начина на заплащане на сметките на севлиевци за вода от дружеството уточниха, че от 1 януари 2019 г. абонатите на  „ВиК” ООД - Габрово от Община Севлиево са с нови клиентски номера.

Те могат да се получат срещу име и адрес в офиса на Район Севлиево на ул.„Никола Петков” №6 или на тел. 066/ 816 118.

Касово плащане може да се извършва в офиса на Район Севлиево,  на касите на Изипей и в клоновете на „Български пощи” срещу име, ЕГН и адрес. На фискалния бон, който се издава, е изписан новият клиентски номер.

Проблемът в момента е единствено при електронното банкиране. За да ползват тази услуга, абонатите ни ще трябва да се информират за клиентския си номер чрез посочените по-горе адрес и/или телефон.