лекар лекари
лекар лекари / DarikNews.bg, архив

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в областта практикуват 420 лекари. Лекарите по дентална медицина са 96, а медицинските специалисти по здравни грижи – 759, като 498 от тях са медицински сестри.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 72 (17.1%), следвани от практикуващите други специалности – 33 (24.5%), педиатрия – 32 (7.6%) и кардиолози – 21 (5.0%).

6 заведения за болнична помощ с 860 легла на територията на област Габрово

Осигуреността с лекари в област Габрово в края на 2018 г. е 38.7 на 10 000 души от населението, като показателят е по-нисък от средния за страната (42.4). Най-ниски са стойностите му в областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).