22 април - Международен ден на Земята
22 април - Международен ден на Земята / Дарик Габрово, архив

На 22 април се отбелязва  Международният ден на Земята. Първото честване се организира през 1970 година от американците Джон Амкконъл, Гейлорд Нелсън и Денис Хейс които издигат каузата за опазване на околната среда. Няколко милиона американци провеждат акции в цялата страна, настоявайки държавата и бизнесът да включат в приоритетите си опазването на природата. В резултат се оформя мощно движение, което води до приемането на важни закони - за чист въздух и чиста вода. От 1990 година празникът се чества като международен, а у нас за първи път се отбелязва през 1993 година.

Навсякъде по планетата се увеличава замърсяването на реки, езера, почвите и въздуха. То може да бъде предизвикано от природни фактори, но най-често е в следствие човешка дейност. При изгарянето въглища, нефт и газ в атмосферата се изхвърлят прах, въглероден диоксид и тежки метали, които замърсяват въздуха. Използваните в селското стопанство пестициди и изкуствени торове насищат почвата с нитрати, фосфати и други вредни отпадъци, които в последствие попадат в растенията, а от там и в животните. Радиоактивното замърсяване през последните години също има дял в цялостното замърсяване на природата. От средата на миналия век се правят опити с ядрено оръжие за военно използване на атомната енергия. Експлозии се извършват далеч от населените места, но радиоактивните частици могат да бъдат отнесени навсякъде от въздушните течения и дъждовете . Свидетели сме и на няколко значими аварии на ядрени електроцентрали.

Какво да се направи?

На държавно ниво: да се приемат и актуализират и спазват законите, свързани с чистотата на въздуха, водата и опазването на застрашените видове растения и животни; да се инвестира в технологии използващи възобновяеми източници на енергия неизхвърлящи вредности в околната среда. На Земята може да помогне  и всеки неин жител! Как?

Ходете пеша или карайте велосипед - не автомобил.

Използвайте чанти за многократна употреба  при пазаруване.

Изхвърляйте отпадъци разделно.

Гасете осветлението, когато нямате нужда от него - това може да спести годишно 400 кг емисии на въглероден диоксид от всеки дом.