Второкласници от СУ Димитър Талев и библиотекари от РБ Дора Габе - заедно за по-чист град и природа
Второкласници от СУ Димитър Талев и библиотекари от РБ Дора Габе - заедно за по-чист град и природа / РБ Дора Габе
Регионална библиотека "Дора Габе" увеличи информационните възможности на сайта си, съобщават от институцията. Създадена е рубрика „Зелена библиотека” с четири подтеми - Живей зелено!, Портал за екология, Законодателство, Екокалендар. Новостите са част от проекта, започнат през месец април т.г. в партньорство с СУ „Д. Талев” на тема „Библиотеката и училището - заедно за един по-чист град”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България”.

С призива "Живей зелено!", Библиотеката предлага на ползвателите на сайта полезни идеи как да се включат в ежедневното опазване на природата и нейната чистота. Информацията е подкрепена с любопитни факти. „Порталът за екология” дава бързи връзки към институции, организации и програми като Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Оперативна програма Околна среда 2014-2020, Европейската агенция за околна среда (EАОС) на Европейския съюз, както и полезни връзки към актуални екологични проекти и кампании, екология за деца, любопитни факти, защитени природни обекти, зелени технологии и много други.
"Зелена библиотека" има обширна информация за националното, европейско и международно законодателство, нормативни документи, касаещи опазването на околната среда. „Екокалендар” напомня за важни дати, на които светът акцентира върху значими екологични проблеми.

Новата електронна дейност на регионалната библиотека ще съдейства за повишаване информираността, формиране на еко култура сред местната общност, ще стимулира изучаването и опазването на природата, ще съдейства за екологичното образование и мотивираността за природосъобразен живот.
 
Библиотеката приканва всички да се включат в кампанията за събиране на стара хартия - „Лист по лист”, която ще приключи на 19 октомври 2018 г. Специална кутия е поставена във фоайето на първия етаж и в нея гражданите могат да оставят хартията, която носят. Събраното ще бъде предадено за рециклиране и с получените средства ще се купи нова детска литература.