Засилват контрола върху храните по празниците
Засилват контрола върху храните по празниците / Дарик Добрич

Засилени проверки на хранителни продукти по празниците стартират от Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните. Проверките ще продължат до 13 януари като основно ще се проверява търговската мрежа и заведенията за обществено хранене, информира д-р Розалина Брайкова – директор на добричкото звено на агенцията. Проверяващите ще следят за регистрацията на обектите по Закона за храните, спазване на различните процедури по ХАСЕП, системите за самоконтрол, условията по съхранение на храните, срокове и документи за произхода им. Част от проверките ще се извършват съвместно с Областна дирекция на МВР, съобщи още д-р Брайкова. В зависимост от нарушенията ще се налагат глоби от 250 до 2 500 лева на физически и юридически лица.

От създаването си през март тази година, Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич е съставила над 250 акта във връзка с контрола на храните. Най-често констатираните нарушения са свързани с неспазване на изискванията по сграден фонд и оборудване на обектите, лоша текуща хигиена, изтекъл срок на годност на предлаганите храни, липса на етикировка и лична здравна документация, подчерта д-р Брайкова. Тя информира още, че за последните 9 месеца са бракувани над 4 400 кг храни в областта  и над 500 броя яйца, заради изтекъл срок на годност и липса на маркировка.

Сигнали за лошо качество на хранителни продукти могат да се подават на тел.602-053 и тел. 602-116 в Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните, на националния телефон на потребителя – 0700 122 99 и на сайта на агенцията -
www.babh.government.bg