Софка Йорданова
Софка Йорданова / Дарик Добрич
10 години от създаването си отбелязва през месец февруари Сдружението на жените с онкологични заболявания в Добрич, съобщи председателката му Софка Йорданова.
 
Първото сдружение е открито във Варна, такива са създадени в няколко десетки градове. „Тогава нямаше много информация, не се говореше за онкозаболяванията и нуждата от такава организация бе голяма. Участвали сме в различни инициативи на здравното министерство. Едно от постиженията ни е, че успяхме да възстановим правото на инвалидизация на онкоболните след петата година”, сподели Софка Йорданова.
 
Тя е счетоводител, работи в мебелната фирма К2. Благодарна е на работодателите си, които са я подкрепяли и са й помогнали при откриването на офиса на сдружението на ул. „В.Левски” 7 през 2007 година.
 
По документи членовете на сдружението са над 40, но сбирките всеки вторник се посещават от около 15 жени. „С годините като че ли създадохме едно семейство, имаме нужда една от друга, събираме се, дискутираме, споделяме проблеми. Наблягаме на положителните емоции”, разказва Йорданова.
 
За съжаление, по думите й, много онкоболни крият болестта си. Причините са различни, но основната според Йорданова е страх. „Страхуват се, че ако се разбере за болестта им, работодателят ще го освободи. Страхуват се от отношението на околните. Има и предразсъдъци, но основното е страх”, смята тя.
 
Сдружението не се финансира от никъде, наемът за офиса от 30 лева се плаща от членски внос.  „Когато няма финансов ресурс, не може да се разпростираш. Първоначално исках поне четири часа дневно да работи офисът, да бъде достъпен за всички нуждаещи се и да се развива. Правили сме опити да защитим проект в Бюрото по труда, но успяхме само веднъж. Преди канехме специалисти за лекции по проект на общината. Сега нямаме такава възможност”, сподели още Софка Йорданова.
 
В Балчик, Каварна и Ген.Тошево също били създадени сдружения, но не просъществували дълго. От няколко дни добричката организация има фейсбук страница. Ежегодно жените си огранизират няколкодневни екскурзии през април и октомври.