РИОСВ-Варна приключи с проверките по спазване на условията в комплексните разрешителни за тази година
РИОСВ-Варна приключи с проверките по спазване на условията в комплексните разрешителни за тази година / netinfo
РИОСВ-Варна приключи с проверките по спазване на условията в комплексните разрешителни за тази година, съобщават от инспекцията.

Съгласно утвърден график от Министерството на околната среда и водите, беше извършена проверка и в “Старт” ООД – Добрич. Проверката е установила някои нередности по отношение управлението на отпадъците, заради което на ръководството на фирмата са направени съответните забележки.

Относно констатираните нарушения екоинспекцията ще предприеме необходимите действия, съгласно Закона за опазване на околната среда.

Контролът по спазването на условията в комплексните разрешителни се извършва от РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция за Черноморски район, по утвърден годишен график.

Проверките по изпълнение на условията в комплексните разрешителни ще продължат през 2008 година.