/ ThinkStock/Getty Images
Община Добрич и "Авангард Персонал Консултинг" си партнират в обучението на 40 бъдещи предприемачи
Община Добрич и компанията „Авангард Персонал Консултинг” са партньори по проект „Стартъп по пътя към съвършенството”. Негова основна цел е подготовката на желаещи да стартират собствен бизнес, включително безработни и работещи, планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, чрез предоставяне на обучения, услуги и подкрепа за намиране на източници на финансиране.

Град Добрич - осми в класацията "Най-добрият град за живеене"

Предвижда се по проекта да бъдат обучени общо 40 души, от които 28 безработни, 12 заети, като от тях 20 ще бъдат младежите до 29-годишна възраст.
Участниците в проекта ще бъдат информирани и мотивирани за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество и ще бъдат консултирани за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните им желания и умения.

Стартът на проекта бе даден на 14 юни и ще продължи 24 месеца. Бюджетът на дейностите е в размер на 205 хиляди лева, осигурени по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Амбицията на партньорските организации по проекта е след неговото приключване да има поне 8 новоразкрити фирми в Добрич.