Учениците от с. Житница проведоха урок за опазване на влажните зони
Учениците от с. Житница проведоха урок за опазване на влажните зони / Дарик Добрич
Световният ден на влажните зони – 2-ри февруари, беше отбелязан по специален начин в ОУ „Стефан Караджа” в добричкото село Житница. Децата от 5, 6 и 7 клас посрещнаха гости от една от най-старите природозащитни организации в България – „Зелени Балкани”, която от 15 години популяризира опазването на влажните зони.

Житница ученици влажни зони природа
Дарик Добрич

Организацията традиционно отбелязва събитието в Пловдив край река Марица и в Поморие край Поморийско езеро. Тази година обаче е включена и Добруджа - с.Житница, Зеленият образователен център в Шабла и Шабленската тузла.

Ученици и родители от Добричко ще научат повече за влажните зони 

Учениците от Житница изслушаха презентация за влажните зони и научиха защо трябва да ги пазим. Полина Христова от „Зелени Балкани” разказа за редките животински видове, каквато е червеногушата гъска, за климатичните промени и за Рамсарската конвенция за защита на влажните зони.

Житница ученици влажни зони природа
Дарик Добрич

Учителката по природни науки Магдалена Костадинова сподели, че учебното заведение работи по много екопроекти, свързани с опазване на околната среда,  със защитени растения в района, с опазване на птиците. Тя често води децата на екскурзии сред природата, например до каньона на Суха река, в Дуранкулак, Шабла. Поне два пъти годишно учениците посещават Зеления център в Шабла. Те често провеждат образователни игри с тема опазване на природата, наблюдават птици, имали са и занятие за разделно сметосъбиране.

Житница ученици влажни зони природа
Дарик Добрич

Гостите от „Зелени Балкани” подариха на учениците книжката „Приключенията на червеногушия гъсок Брент” – издание на организацията. От нея децата ще научат защо птиците от редкия вид пътуват всяка година до България, как завършва едно „гъше пътешествие”, дали има добри хора, които да помогнат на животно в беда и гостоприемна ли е страната ни за последните птици от един изчезващ вид.

Житница ученици влажни зони природа
Дарик Добрич

След презентацията децата имаха възможност да поиграят и да наблюдават на открито с бинокли растения и птици.

Влажните зони са източник на жизненоважни  ресурси - вода и храна. Те са естествена защита от наводнения и засушавания - бедствия, които рефлектират директно върху нас. За съжаление през последните 50 години са изгубени 35 % от световните влажни зони.