/ netinfo
В навечерието на 8 декември, Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, получи ценно дарение.

Това съобщава от профила си в социална мрежа, доц. д-р Румяна Лебедова, ръководител на лабораторията. Дарението включва повече от 1 100 библиотечни единици от различни области специализирана научна литература – теория на литературата, история на литературата, литературна критика, фолклористика; философия; психология; естетика; изкуствознание; културология; история; езикознание; литературоведска периодика.

Дарението е от личната библиотека на Красимир Коев и включва и изследвания на руски език, някои от които са библиографска рядкост. То се интегрира в съществуващия библиотечен фонд на Учебно-изследователската лаборатория, в който до този момент има преди всичко историческа и краеведска литература, допълва и обогатява тематичния му спектър и е от изключителна полза за студентите от хуманитарното направление - специалност „Педагогика на обучението по български и чужд език“.  

Видният силистренски общественик Красимир Коев e филолог българист, е завършил Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, по-късно специализира литературен анализ и теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От 1973 година е в Силистра, където дълги години работи в областта на образователната система: инспектор е по български език и литература, един от създателите и по-късно директор на ЕГ „Пейо Яворов“; началник на регионалния инспекторат по образованието.

Общински съветник е от листата на СДС в периода 1991 до 2007 г. Работил е в Министерството на образованието и в издателство „Просвета“, дългогодишен член на националното ръководство на Съюза на филолозите българисти.

По покана на проф. д-р Славчо Иванов в периода 1987-1990 година води лекции и упражнения по литературознание в тогавашния Полувисш педагогически институт за подготовка на учители V-VIII клас, сега – филиал на РУ.

Лабораторията „Културно-историческо наследст во“ към Филиал Силистра на Русенския университет е създадена през 2013 г. по фонд „Научни изследвания“ с цел да обедини и насърчи студенти с интереси в областта на хуманитаристиката, поради което в работата й са включени предимно студенти от специалностите „Български език и чужди езици“.

Стремежът на участниците е чрез разработка на статии и доклади и участие в научни форуми да се провокира и стимулира проучвателската и научно-изследователската дейност на студенти с изявени интереси и възможности. Те организират семинари и експедиции,  аранжират изложби, разработват мултимедийни презентации, брошури и паметни листи, свързани с именити личности и емблематични годишнини.