/ netinfo
Отчетно Общо събрание проведоха клубовете на Българския младежки червен кръст Добрич.

На форума присъстваха 14 делегати от 5 младежки клуба, както и гостите Деница Баръмова – директор на дирекция БМЧК, председателят на Областния съвет на БЧК Добри Драгнев, директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Артюн Еринозов, Виолета Каменова – специалист „Организационна дейност“, заместник председателят на Общинската организация на БЧК в Тервел Дарина Кобурова и доброволци.

Делегатите приеха отчета за дейността на младежката червенокръстка организация за 2017 г. Едно от най-интересните събития през миналата година, според доброволците, е Областното състезание на ученическите екипи по първа помощ, в чиято подготовка и обучение активно се включиха членовете на Младежките аварийни екипи.

Проект за укрепване и развитие на екипите е един от акцентите на 2017-а, отчетоха още червенокръстци. Той бе одобрен от Дирекция БМЧК. Работата по него е дала възможност на настоящи и нови членове да приложат знанията и уменията, придобити от заложените в проекта обучения.

В календарния план за дейностите през 2018 г. са включени, както традиционните отбелязвания на тематични дни през годината, обучения в различните направления в дейността на БЧК/БМЧК, така и кампании, акции и програми за намаляване социалната и здравна уязвимост на децата и младите хора.