Организират изложба 15 години с грижа и отговорност за децата
Организират изложба 15 години с грижа и отговорност за децата / Дарик Добрич, архив

Под мотото "15 години с грижа и отговорност за децата" Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира изложба във фоайето на Община град Добрич. Тя е представена със снимков материал, отразяващ дейността на комисията и нейните помощни органи в последните години.

Представени са Общинският младежки съвет по наркотични вещества, който през 2008 г. получи сертификат за най-добра младежка практика на национално ниво; Клубът на обществения възпитател и неговото участие при реализирането на програми и проекти, съвместно с НПО; Програмата „Детска полицейска академия", която през 2011 г. се организира за шеста поредна година; традиционната превантивна програма „Лятно училище", информационните материали, които местната комисия е разработила и разпространила.

Предстои провеждане на разширено пленарно заседание на МКБППМН, което ще направи анализ на дейността на комисията за изтеклите години - нейната корекционно-възпитателна работа, социално-превантивна и др.