Обучават специалисти за по-добра грижа към децата с увреждания
Обучават специалисти за по-добра грижа към децата с увреждания / Дарик Добрич

Фондация „Лумос” организира обучение по физио и ерготерапия, което ще се проведе във Варна и ще помогне на професионалисти от институции за деца с увреждания и болници да полагат специализирани грижи за тях. Британските специалисти - физиотерапевтът Елизабет Грей и ерготерапевтът Сюзан Кинг ще обучат 43-ма физиотерапевти и рехабилитатори от областите Добрич и Варна. В седмицата преди обучението британските специалисти са работили с деца от четири институции в двете области домовете за деца с увреждания в селата Рудник и Крушари и в домовете за медико-социални грижи в Добрич и Варна, където са демонстрирали специфични техники на работа с децата.

Това обучение е част от програмата на "Лумос", насочена към подобряване на грижата в съществуващите институции, докато те не бъдат закрити и заменени с услуги в общността. “Децата с физически и интелектуални затруднения имат комплексни нужди и грижата, която се полага за тях трябва да е специфична. Ние се надяваме, че чрез това обучение ще повишим качеството на живот на тези децата, които в много случаи имат сериозни физически и емоционални нужди. Това не само ще подобри ситуацията им в момента, но и ще подпомогне процеса на подготовка за преместване от старите институции в новите услуги в общността”, коментира Бисер Спиров, ръководител на сектор „Обучение и развитие” във фондация в Лумос.

„В Европа все още има над един милион деца в институции, включително 5 633 в България, които са лишени от възможността да живеят в семейство, от възможността да получат индивидуалната грижа, любовта и вниманието, които помагат на децата да растат и да се развиват. Нещо повече, възможностите за живот на децата, които растат в тези т.н. „домове” са сериозно засегнати на по-късен етап от живота им като възрастни” предупреждава Джорджет Мълхеър, изпълнителен директор на Лумос.

Организацията работи в подкрепа на осемте милиона деца в институции по целия свят, за да получат те отново правото си на семеен живот и за преустановяване на институционализацията на деца. От началото на своята работа фондация "Лумос" е помогнала на над 7 000 деца – като е предотвратила отделянето им от техните семейства, съдействала е за извеждането им от институциите и настаняването им на по-добро място или като е помогнала да се подобри грижата за тях, с което са се повишили шансовете им за живот и те са били предпазени от нанасяне на вреда.

Освен в българия "Лумос" работи също по редица програми за деинституционализация  и в Чехия, Молдова и Украйна, както и осигурява консултации и обучения на други държави и международни агенции, като например Европейската комисия – за да се помогне на децата да растат в семейство и да получават грижа от семеен тип.

„Ние вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от семеен живот поради бедност, увреждане или принадлежност към етническо малцинство”, посочват от фондацията.