Общинските съветници решават за закриването на две училища в Добрич
Общинските съветници решават за закриването на две училища в Добрич / Дарик Добрич

Добричките общински съветници се събират на заседание, на което ще се разглежда предложението за закриване на две основни училища в Добрич - "Бачо Киро" и "Отец Паисий". Постоянната комисия по образование и наука към Общинския съвет вече обяви, че подкрепя предложението.
Председателят на областния и общински съвет на БСП в Добрич Владимир Калчев обаче обяви, че не може да се съгласи с позицията на община Добрич предлаганото закриване на училища в града да се направи само въз основа на мнението и преценката на 17-членна група от специалисти. Той покани учители, родители и ученици да присъстват на сесията.

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет на Добрич предвижда още обсъждане на Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2011 година в Добрич, Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната сред през 2011 година и Годишен план за развитие на социалните услуги през 2013 година.

Местният парламент ще гласува и максималните цени за таксиметров превоз на пътници в Добрич. Предлага се те да останат на нивата от миналата година - 1.20 лв. за един километър пробег дневна тарифа и 1.30 лв. нощна.