/ Дарик Добрич
Пълнолетните членове на семействата на наемателите стават солидарни длъжници
Въвежда се авансов депозит в размер на три месечни наема, който всеки желаещ да наеме общинско жилище трябва да заплати при подписването на договора си. Това ново изискване бе прието на сесията на Общинския съвет на Добрич днес, при разглеждането на промените в Наредбата за разпореждане с общинските жилища. Обсъждането на тази първа точка от дневния ред на заседанието отне на съветниците почти час и половина.

Според администрацията депозитът ще гарантира добросъвестно ползване на общинския имот и покриването на щети и неплатени сметки, ако наемателят се изнесе. Депозитът се връща, ако наемателят е изряден платец.

Не беше прието предложението тази гаранция да бъде в размер само на един месечен наем.

Броят на общинските жилища в Добрич е 1309, а над 700 са чакащите да бъдат настанени, стана ясно на сесията.

Авансов депозит изисква от наемателите си общинското дружество "Жилфонд - инвест" ЕООД

Наредбата въведе още едно ново изискване. Всички пълнолетни членове на семейството на наемателя вече ще бъдат солидарни длъжници за сметките за наем, ток, вода, битови отпадъци, такси и други разходи. Не беше прието предложение от залата тази алинея да отпадне.

Дискусията между общинските съветници протече в посока дали се запазват социалните функции на общината, или се върви към пазарно отдаване под наем на общинските жилища, което би затруднило крайно нуждаещите се добричлии. Такова мнение изказа арх. Емилия Добрева от групата на БСП.

Кметът Йордан Йорданов защити позицията, че социално не означава безотговорно и че депозитът цели превантивност, за да не се стига до съдебни изпълнители. Той посочи, че средният наем на общинско жилище е 40-50 лева, а пазарният е до четири пъти по-висок, така че според него социалният ефект е на лице.

В същото време общината трябва да бъде добър стопанин, добави кметът. Той заяви още, че Наредбата е абсолютно законосъобразна, каквото съмнение се появи в залата.

Йорданов припомни, че „Жилфонд” и ВиК се съдят за 200 000 лева, именно заради некоректни наематели, които не си плащат водата. Съветникът Йордан Манов подкрепи намеренията на община да получи гаранции, че собствеността й ще бъде пазена и даде пример с наемател на Дунавите, който уж бил крайно нуждаещ се, а разполагал с два автомобила.

Не се прие и предложението докладната записка да бъде оттеглена и преработена и отново да се внесе на следващата сесия. В крайна сметка, след дълга дискусия и много неуважени предложения за промени, Наредбата  бе приета с 28 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържал се”.