Тюленово
 Тюленово / Дарик Добрич, Таня Топалова
Лятното екоучилище „Северно Черноморско крайбрежие“-2017 г. на Младежкия воден парламент стартира своята дейност. Официалното откриване на екоучилището ще е от 15.00 часа в Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“.

До 5 август ученици от 12 населени места в страната, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, ще се включат в мониторингови дейности и „фотолов” по Северното Черноморие. По време на екоучилището участниците ще посетят Шабленско, Дуранкулашко и Езерецко езеро и района на Тюленово, Камен бряг, Яйлата и залива Болата.

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на околната среда и водите и с организационната помощ на Басейновите дирекции „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“.
 
Българският Младежки воден парламент е създаден през 2011 г. Той е част от Европейския и Световен младежки воден парламент. Младежите, членуващи в него си сътрудничат с френските и белгийските си партньори в областта на опазване на водите и споделянето на добри практики за устойчиво управление на водните ресурси.