Летен дъб в Крушари обявен за вековно дърво
Летен дъб в Крушари обявен за вековно дърво / РИОСВ

Експерти на РИОСВ – Варна извършиха проверкa на защитени вековни и забележителни дървета. Те са част от планираните ежегодни контролни проверки на вековните дървета на територията на областите Варна и Добрич, защитени от Закона за биологичното разнообразие.

В началото на 2015 г. общият им брой е 69, от които две са заличени поради изсъхване. Това са цер на 352 години в землището на село Медовец, общ. Провадия и вековна липа в Белослав. По инициатива на Община Крушари летен дъб на около 250 години, с височина 15 м. и обиколка на ствола 5,5 метра. е обявен за вековно дърво.

Най-младият представител в Регистъра на вековните дървета е от вида хималайски кедър в Евксиноград на 95 год, а най-старият е чинар, който се намира в кв. Аспарухово на около 1046 години с височина 18 м. и обиколка на ствола 8,09 м. Той е защитен от март 1969 г. Чинарът не е естествено срещащ се вид в България и е много устойчив на студ и замърсители. По тази причина често се използва за улично озеленяване. Тези дървета доживяват до 2000 години.

При защитените дървета е забранено сеченето и чупенето на клоните, повреждането на корените, както и всички действия, с които вековното дърво и мястото около него се повреждат. Освен огледа на място, експертите следят и за фитосанитарното състояние на всяко дърво, като за тази година са дадени 6 предписания на трима собственици, за премахване на сухи и опасни клони и запечатване на хралупи. Целта е забавяне на гнилостните процеси и удължаване живота на вековното дърво.