/ netinfo
Мариян Жечев отхвърли критиките на природозащитниците, че районът ще се презастрои и ще се наруши зелената система
“Почти 10 години изминаха, откакто бе възложено изготвянето на Общия устройствен план на община Шабла. През това време работихме без план и това се отрази негативно на общината”, коментира пред Дарик кметът на Шабла Мариян Жечев.

Планът дава визията за развитие на общината в следващите 20 години. Той е вече факт, а от два дни може да се види на сайта на общината и на място в администрацията. На 9 март ще се проведе обществено обсъждане.

Започват консултации по предварителния проект за Общ устройствен план на Шабла

Обществената поръчка за изработването на ОУП на Шабла е обявена през 2009 година. Жечев обясни дългия период до финализирането на проекта с настъпили промени в екологичната нормативна база. “Само в нашата община има 6 заповеди за зони по НАТУРА, които трябваше да бъдат отразени в ОУП.

Той беше готови още през 2011 година, но екологичната оценка се бавеше. Последните преработки бяха свързани със защитена зона “Комплекс Калиакра”. След това този план получи своята положителна оценка за съответствие и вече може да бъде поставен на обществено обсъждане”, посочи кметът на Шабла.

Ръководител на екипа, изработил ОУП, е проф. Иван Никифоров.

Основните принципи, заложени в плана, са запазване на статута на общината като туристическа и екологична дестинация, повишаване стандарта на живот на местните жители с изработването на нови транспортни и комуникационни връзки, определяне на нови туристически зони по крайбрежието, запазване на зоните по НАТУРА и спазване на нормите за тях.

Планира се изграждане на яхтено и рибарски пристанища, брегоукрепителни съоръжения, вилни селища, четирилентов път. В населените места са предвидени индустриални зони.  

Мариян Жечев коментира и критиките на природозащитници, които смятат, че районът ще се презастрои, ще бъде нарушен екологичният баланс и ще бъдат застрашени редки видове птици.

Всичко е съобразено с действащото екологично законодателство, с влезлите в сила заповеди за НАТУРА, с очертаването на плажове, дюни, понто-сарматски степи, местообитания, със защитените местности Шабленско и Дуранкул езеро и Шабленска тузла. Идеята на природозащитниците е да няма никакво антропогенно въздействие върху тези местообитания.

Не мога да го приема, защото човекът е част от природата, както всички други живи същества и мисля, че нормалното е да се стигне до компромис и да има и човекът място в тази природа. Мисля, че ОУП защитава точно мястото на човека в природата. В същото време е гарантирано опазването на зелената система като цяло и запазването на статута ни като екообщина”, коментира Мариян Жечев.

Той гарантира, че планът не нарушава никакви нормативни изисквания, свързани с влажните зони или местообитанията на птиците, нито пък хранителната им база се засяга в такава степен, в каквато го представят природозащитниците.

В ОУП са спазени всички норми и показатели за застрояване и те са доста занижени, каза още Жечев и даде пример: “Нашите плажове биха побрали в един и същ момент 160 хиляди души, които да легнат и да се пекат на слънце – такава е констатацията на експертите. Леглата, предвидени в бъдещите курортни комплекси при евентуално застрояване, обаче ще бъдат най-много 16 хиляди според ОУП."