/ iStock/Getty Images
Нови площадки за игра ще бъдат изградени в Добричката община с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони.

Откритите пространства за забавления с фитнес уреди ще привлекат децата между 12-18 години в селата - Фелдфебел, Денково и Бенковски.

Деца от Добрич правят картички за самотно живеещи хора

Общината вече обяви обществена поръчка за упражняване на авторския надзор на строителството след като избра изпълнител на строителните дейности и издаде разрешенията за строеж.

На площадките в двете селища ще има уреди за раздвижване и рехабилитация, комбинирано съоръжение за кардио тренировка, беседки и други. Площадките ще бъдат осигурени с автономно соларно осветление.

Общината ще приема оферти за авторския надзор на строителните работи до 26 ноември. Кметската управа ще изисква от изпълнителя на авторския надзор да контролира количеството и качеството на строителните и монтажните работи и на влаганите материали, да дава технически решения за точното спазване на проектите.
БТА