/ Дарик Добрич
От Добруджанския фермерски съюз настояват за решаване на проблема с полските пътища. Те призовават общините да си влязат в ролята на собственик, ясно да ги очертаят и заедно с фермери, арендатори и кооперации да ги направят годни за ползване.

Иска се още да се забрани разораването на полски пътища, което създава пречки на ползвателите да стигнат до имотите си. Според фермерите, горските стопанства трябва да изрежат самозалесилите се дървета, извън сервитута от 2 метра за поясите в Добруджа.
 
От Добруджанския фермерски съюз поставиха своите искания пред народния представител Даниела Димитрова. Председателят Тодор Моралийски обясни, че фермерите настояват за решаване на проблема във връзка с публикация на сайта на Министерството на земеделието и горите, по проект на наредба за допустимост на земеделски площи, за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, които подлежат за обществено обсъждане.
 
Днес народният представител ще постави проблема на вниманието на Министерството на земеделието и горите.