Министърът на околната среда и водите Нено Димов
Министърът на околната среда и водите Нено Димов / БГНЕС, архив
Ако не беше издадена заповед за забрана на строителството и земеделието в земите, които попадат в Натура 2000 край  защитена зона „Калиакра”, държавата щеше да понесе санкции от Европейската комисия в размер на милиони евро.

Освен това България трябваше да плаща ежедневно по 20 хиляди евро, докато не се въведе заповедта. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на извънредна пресконференция по повод недоволството на хората от Шабла, Каварна и Балчик. 

Протест в Каварна заради забрани в защитена зона

Той посочи, че ще се търсят възможности през Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Околна среда” за обезщетение на потърпевшите.

"Забраните, които предвижда тази заповед. Първо, забранява се строителството на територията. Забраната не се прилага за обекти с валидно разрешително за строеж към датата на обнародване на заповедта, за ремонти и реконструкция на съществуващи обекти, за изграждане, ремонти или реконструкция на съоръжения и техническа инфраструктура. Това е извън обхвата на заповедта. Заповедта забранява разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения, допуска паша и косене", каза министър Димов.

Ако българската държава не беше издала тази заповед, преминавахме към наказателна фаза - еднократна санкция от няколко милиона евро плюс ежедневна санкция от 20 000 евро, каза той. Какво могат да правят собствениците на земи? 

"На първо място в Програмата за развитие на селските райони ще започне обсъждане за компенсаторни мерки. Това е нещо, което се случва в другите държави и което е реално да може да се случи и в България, за да могат да бъдат компенсирани. ОП "Околна среда" е предвидила в своята програма ресурс за местните инициативни групи, които също могат да работят по възстановяване благоприятното състояние на хабитатите и местообитанията на птиците. Тоест това са реални проекти, по които могат да бъдат компенсирани част от собствениците, реализирайки различни от забранените дейности", каза Димов.